Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Hasseler Es, Hengelo (Ov)
‘‘““““
praktijk
Vergoedingen en tarieven Vergoedingen uit de basis- of de aanvullende verzekering

Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op 9 behandelingen oefentherapie vanuit de basisverzekering. Indien nodig kan dit worden uitgebreid tot maximaal 18.

Verzekerden van 18 jaar en ouder
Vergoeding uit de Aanvullende verzekering.
Het aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van het verzekeringspakket. Raadpleeg de geldende polisvoorwaarden voor het maximum aantal behandelingen of het maximum bedrag dat vergoed wordt.

Beschikbare behandelingen
Oefentherapie Cesar/Mensendieck en fysiotherapie behandelingen vallen onder dezelfde polisvoorwaarden en worden bij elkaar opgeteld. Houdt u daarom rekening met het aantal beschikbare behandelingen voor oefentherapie, wanneer u al eerder dit jaar bij andere behandelaars (fysiotherapie of oefentherapie) bent geweest.

Terug naar Overzicht

 

Contracten met de zorgverzekeraars

Als oefentherapeut heb ik voor 2021 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Menzis
CZ,OHRA, Nationale Nederlanden
ASR, Amersfoortse, Ditzo
DSW, Stad Holland

Bent u (aanvullend) verzekerd voor oefentherapie/fysiotherapie bij een van deze zorgverzekeraars, dan worden de behandelingen 100% vergoed. De behandelingen kan ik rechtstreeks indienen bij de verzekeraar.
Chronische indicaties worden vergoed vanuit de basisverzekering, echter pas vanaf de 21ste behandeling. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunnen de eerste 20 behandelingen gedekt worden uit de aanvullende verzekering.

Indien u niet, of niet voldoende, aanvullend verzekerd bent voor oefentherapie/fysiotherapie, dan komen de behandelingen voor eigen rekening. De nota kunt u, in dat geval, niet declareren bij uw zorgverzekaar.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee ik GEEN contract heb, dan kunt u de nota indienen bij uw zorgverkeraar voor gedeeltelijke vergoeding (afhankelijk van uw polis ca.75%).


Tarieven (2021)

Onderstaande tarieven gelden indien u niet of niet voldoende verzekerd bent voor oefentherapie/fysiotherapie of wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik GEEN contract heb.

Bij aanmelding met verwijzing

Bij aanmelding zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie).

Verzuimtarief: € 28,50

Terug naar Overzicht

 

Verzuimtarief

Bij niet nakomen van de afspraak of laat afbellen (minder dan 24 uur van te voren), kan het verzuimtarief van € 28,50 in rekening gebracht worden. Dit is voor eigen rekening en kan niet bij de zorgverzekering worden gedeclareerd.


Verwijzing nodig?

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut.
Sinds 2008 kunt u zonder verwijzing van een arts een afspraak maken bij de oefentherapeut. Dit wordt directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO) genoemd.

Wanneer u kiest voor DTO, vindt er bij de eerste afspraak een screening plaats. Aan de hand van specifieke vragen krijg ik inzicht of oefentherapie een geschikte behandeling voor u is. Zo ja, kan direct worden gestart met de intake, onderzoek en behandeling.
De screening kan ook aanleiding zijn, dat ik u adviseer alsnog contact op te nemen met de huisarts over de aard van de klacht of de voorgeschiedenis.
Bij DTO ben ik als oefentherapeut verplicht een verslag van de screening naar uw huisarts te sturen.

Met verwijzing naar de oefentherapeut.
Wanneer u via een consult bij de huisarts of een specialist naar oefentherapie verwezen wordt, geeft de arts u een verwijzing mee. De screening is dan niet nodig. Er kan direct worden gestart met intake en behandeling.


Terug naar Overzicht