Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Hasseler Es, Hengelo (Ov)
praktijk
Vergoedingen en tarieven Vergoedingen uit de basis- of de aanvullende verzekering

Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op 9 behandelingen oefentherapie vanuit de basisverzekering. Indien nodig kan dit worden uitgebreid tot maximaal 18.

Verzekerden van 18 jaar en ouder
Vergoeding uit de Aanvullende verzekering.
Het aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van het verzekeringspakket. Raadpleeg de geldende polisvoorwaarden voor het maximum aantal behandelingen of het maximum bedrag dat vergoed wordt.
Zie hiervoor het vergoedingen overzicht per verzekeraar.

Nieuw per 1 januari 2018.
Oefentherapie bij artrose aan heup of knie,
vanaf 1 januari in de basisverzekering.

Voor patiënten met een aandoening die op de chronische lijst staan, geldt nog steeds dat de basisverzekering de kosten vergoedt vanaf de 21ste behandeling.

Vergoeding uit de Basisverzekering geldt pas nadat uw jaarlijkse eigen risico voldaan is.

Beschikbare behandelingen
Oefentherapie Cesar/Mensendieck en fysiotherapie behandelingen vallen onder dezelfde polisvoorwaarden en worden bij elkaar opgeteld. Houdt u daarom rekening met het aantal beschikbare behandelingen voor oefentherapie, wanneer u al eerder dit jaar bij andere behandelaars (fysiotherapie of oefentherapie) bent geweest.

Terug naar Overzicht

 

Contracten met de zorgverzekeraars

Als oefentherapeut heb ik voor 2019 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. De voor 2019 geldende behandeltarieven per verzekering worden hierdoor meestal volledig vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarde van uw (aanvullende) verzekering.


Tarieven (2019)

Tarieven, indien er geen sprake is van vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Bij aanmelding met verwijzing

Bij aanmelding zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie).

Toeslag aan huis: € 14,00

Verzuimtarief: € 27,50

Terug naar Overzicht

 

Verzuimtarief

Bij niet nakomen van de afspraak of laat afbellen (minder dan 24 uur van te voren), kan het verzuimtarief van € 27,50 in rekening gebracht worden. Dit is voor eigen rekening en kan niet bij de zorgverzekering worden gedeclareerd.


Verwijzing nodig?

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut.
Sinds 2008 kunt u zonder verwijzing van een arts een afspraak maken bij de oefentherapeut. Dit wordt directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO) genoemd.

Wanneer u kiest voor DTO, vindt er bij de eerste afspraak een screening plaats. Aan de hand van specifieke vragen krijg ik inzicht of oefentherapie een geschikte behandeling voor u is. Zo ja, kan direct worden gestart met de intake, onderzoek en behandeling.
De screening kan ook aanleiding zijn, dat ik u adviseer alsnog contact op te nemen met de huisarts over de aard van de klacht of de voorgeschiedenis.
Bij DTO ben ik als oefentherapeut verplicht een verslag van de screening naar uw huisarts te sturen.

Met verwijzing naar de oefentherapeut.
Wanneer u via een consult bij de huisarts of een specialist naar oefentherapie verwezen wordt, geeft de arts u een verwijzing mee. De screening is dan niet nodig. Er kan direct worden gestart met intake en behandeling.


Terug naar Overzicht