Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Hasseler Es, Hengelo (Ov)
Ouderenzorg / Thuiszorgtherapie Oefentherapie voor ouderen

Ouderen of senioren is een rekbaar begrip. Volgens de media behoort iedereen van 50+ tot deze doelgroep. Maar “Je bent zo jong, of oud, als je je voelt”.

ouderenzorg-thuiszorgtherapie Toch krijgen velen bij het ouder worden problemen met het bewegen. Vaak spelen onderliggende aandoeningen mee, zoals osteoporose, artrose, reuma of klachten van neurologische aard, zoals de ziekte van Parkinson.
Misschien beweegt u ook minder omdat de totale energie afneemt of vanwege angst voor vallen. Door minder te bewegen kunnen klachten echter juist toenemen. Een vicieuze cirkel . Als oefentherapeut kan ik u ondersteunen bij het doorbreken van deze cirkel en zo lang mogelijk mobiel en fit te blijven.
De behandeling vindt plaats op mijn praktijklocatie of indien nodig of wenselijk bij u aan huis.

Afhankelijk van uw klacht of hulpvraag, kan ik u ondersteunen bij:

  • Het behouden of verbeteren van mobiliteit, spierkracht en conditie.
  • Balanstraining, valpreventie, valtraining (hoe komt u weer overeind na een val).
  • Specifieke oefeningen bij duizeligheid en evenwichtsproblemen.
  • Ademhaling- en ontspanningsoefeningen.
  • Ergonomische adviezen gericht op de dagelijkse houdingen en bewegingen (zitten, opstaan, lopen, huishoudelijke activiteiten).
  • Looptraining met stok of rollator (en advisering over rollator gebruik).
  • Revalidatie na ziekenhuis opname (nieuwe heup of knie, CVA).

rollatortraining

Terug naar Overzicht

 

Thuiszorgtherapie

De meeste mensen hebben de wens om met het ouder worden zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Vaak lukt dat ook met ondersteuning van mantelzorgers en inzet van thuiszorg.

Naast verpleegkundige zorg en hulp bij aan- en uitkleden, is het voor thuiswonende patiënten belangrijk om zo lang en zo veilig mogelijk mobiel te blijven. Gerichte mobiliteits- en spierkrachtoefeningen kunnen helpen om dagelijkse handelingen te blijven doen, bijvoorbeeld bestek of een kopje vasthouden.

thuiszorgtherapie


Het mobiel houden van de schoudergordel kan het aan- en uitkleden vergemakkelijken, waardoor deze handelingen minder belastend zijn voor cliënt. Het onderhouden van de spierkracht in de benen, kan bijdragen om zelfstandig uit de stoel te komen en het valrisico te verminderen.
In geval van langdurige bedrust is onderhoud van de mobiliteit ook van belang voor de transfers, contractuurbestrijding, pijnreductie, ontspanning en ademhaling.
Kortom, oefentherapeutische begeleiding voor mobiliteit en spierkracht, draagt bij aan kwaliteit van leven!

Multidisciplinaire samenwerking.
Naast de therapeutische zorg aan cliënt, voor het handhaven van de thuissituatie, staat multidisciplinaire samenwerking centraal. De oefentherapeut als thuiszorgtherapeut, richt zich op nauwe samenwerking met alle betrokken partijen rondom de zorg aan cliënt: huisarts, thuiszorg, mantelzorg, ergotherapie, maatschappelijke werk, e.a.
Het doel is om vaker en in een vroeg stadium betrokken te worden bij de gezamenlijke zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.
Thuiszorgtherapie kan door alle partijen ingeschakeld worden, ook door de mantelzorger.

De thuiszorgtherapeut kan signaleren, meedenken en waar nodig initiatieven ontplooien. Thuiszorgtherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten en oefentherapeuten die een aanvullende opleiding hebben gevolgd, waarin nauwe multidisciplinaire samenwerking centraal staat.

 

 

Terug naar Overzicht