Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Hasseler Es, Hengelo (Ov)
praktijk
Oefentherapie C/M Wat is Oefentherapie Mensendieck ?

Oefentherapie Cesar en Mensendieck zijn paramedische behandelmethodes.
Oefentherapeuten begeleiden patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat, zoals nek-, schouder- of rugklachten. Maar ook patiënten met stressklachten, zoals spanningshoofdpijn, hyperventilatie of burnout.
De oefentherapeut maakt u bewust van uw lichaamshouding, de manier van bewegen, het adempatroon en de balans in de spierwerking. Er wordt samen met u gekeken naar het verband tussen de klacht, houdings- bewegingsgewoontes of mogelijke externe factoren zoals stress en emoties. U krijgt inzicht in de reacties van uw lichaam op pijn en spanningen en hoe u daarmee om kunt gaan.

Onder begeleiding van de oefentherapeut werkt u aan het herstel van de balans in de lichaamshouding en het bewegen en, waar nodig, de balans tussen spanning en ontspanning. U leert uw grenzen van belastbaarheid herkennen en aan te passen. De behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en individuele mogelijkheden.

Soms hebben klachten een chronisch karakter en is volledig herstel niet mogelijk. Dan ligt de nadruk op het verlichten van klachten, het leren omgaan met klachten en zo optimaal mogelijk functioneren.

Kenmerkend voor Cesar-Mensendieck is dat de oefentherapeut een klacht altijd beoordeelt in relatie tot het totale beweeggedrag. Ook worden de achterliggende oorzaken van klachten zoveel mogelijk in kaart gebracht. Vaak is er een combinatie van factoren die kunnen leiden tot klachten, of die klachten in stand houden. Een vicieuze cirkel. Deze holistische benadering is ook te herkennen in de manier waarop het oefenprogramma wordt aangeboden en hoe u leert de adviezen toe te passen in uw dagelijkse functioneren, thuis, op het werk, tijdens het uitoefenen van hobby's of sporten.

De adviezen van de oefentherapeut dragen bij aan gezond bewegen.

Hoe wordt u begeleid ?

Terug naar Overzicht

 

Mijn visie op houding en bewegen.

De begrippen Cesar en Mensendieck worden vaak geassocieerd met sec het ‘verbeteren’ van ‘de houding’. Dit is op zich niet verkeerd, maar wel wat kort door de bocht. Het geeft onvoldoende aan wat de veelzijdige behandelmogelijkheden van oefentherapie Cesar-Mensendieck zijn. Want wat versta je onder dé houding? En wat kun je daaraan ‘verbeteren’. Mijn ervaring is dat met de houding vaak de uiterlijke kenmerken van een houding bedoeld worden. Hoe zit, staat of loopt iemand. Je ziet bijvoorbeeld een ronde rug, opgetrokken schouders of een specifiek looppatroon. Belangrijker als de uiterlijke waarnemingen en wat daar al dan niet aan ‘verbeterd’ kan worden, is lichaamsbesef. Hoe ervaar je de houding en het bewegen.

Het is goed om te beseffen dat voor de opbouw van de houding en het bewegen een complexe samenwerking nodig is van álle structuren van het bewegingsapparaat, samen met het adempatroon én de wisselwerking met de psyche. Hoe ga je met die complexiteit om in het dagelijks functioneren. Overbelasting, eenzijdige belasting, te weinig beweging, kunnen het lichaam uit balans brengen en fysieke (lichamelijke) klachten geven. Vaak in combinatie met stress (werkdruk, emotionele factoren). Mentale stress kan zich dan zich dan eveneens in lichamelijke klachten uiten. Ook wel psychosomatische klachten genoemd. In deze wisselwerking rondom fysieke en mentale spanningsklachten speelt het ademen of problemen rondom het adempatroon vaak een grote rol.

De houding kan ook een psychologische weerspiegeling zijn van je innerlijk. Denk aan een verlegen houding, onzekerheid of juist zelfverzekerdheid en trots.
In alle gevallen is balans het sleutelwoord. Balans in de lichaamsopbouw, balans in het bewegen, balans tussen lichaam en geest en hoe je ‘in je vel’ zit.

Oefentherepeuten Cesar- Mensendieck richten zich op inzicht, lichaamsbewustwording, spierbeheersing, ademregulatie, ontspanning. Zij begeleiden, coachen, bij het herstel of verbeteren van de balans, zowel fysiek als mentaal. Zelfredzaamheid, het leren omgaan met klachten van het bewegingsapparaat al dan niet met psychische aspecten, zijn het uitgangspunt. Dit is meer dan het ‘verbeteren’ van de houding!

Terug naar Overzicht

 

Verwijzing nodig ?

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut.
Sinds 2008 kunt u zonder verwijzing van een arts een afspraak maken bij de oefentherapeut. Dit wordt directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO) genoemd.

Wanneer u kiest voor DTO, vindt er bij de eerste afspraak een screening plaats. Aan de hand van specifieke vragen krijg ik inzicht of oefentherapie een geschikte behandeling voor u is. Zo ja, kan direct worden gestart met de intake, onderzoek en behandeling.
De screening kan ook aanleiding zijn, dat ik u adviseer alsnog contact op te nemen met de huisarts over de aard van de klacht of de voorgeschiedenis.
Bij DTO ben ik als oefentherapeut verplicht een verslag van de screening naar uw huisarts te sturen.

Met verwijzing naar de oefentherapeut.
Wanneer u via een consult bij de huisarts of een specialist naar oefentherapie verwezen wordt, geeft de arts u een verwijzing mee. De screening is dan niet nodig. Er kan direct worden gestart met intake en behandeling.

Terug naar Overzicht