Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Hasseler Es, Hengelo (Ov)
praktijk
Kwaliteit Kwaliteitsregister Paramedici

Als Oefentherapeut Mensendieck voldoe ik aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en ben ik geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici (ex. Art 34 Wet BIG), zowel t.a.v. de basisregistratie als herregistraties. Geregistreerd onder nummer 09900933093.

Samenwerking

Binnen het Gezondheidscentrum werk ik onder één dak met fysiotherapeuten met uiteenlopende specialisaties. Korte lijnen naar deze andere disciplines en uitwisseling van ervaring, dragen bij aan adequate behandelingen.
Ook is er multidisciplinaire samenwerking in het kader van de ouderenzorg. Er is samenwerking met o.a. thuiszorg, ergotherapie en alle andere disciplines die betrokken zijn bij de zorg aan ouderen en chronisch zieken.


Klachtregeling

U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. In de flyer 'Klantenloket Paramedici' leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Klachten kunt u digitaal melden via www.klachtenloketparamedici.nl

 

Terug naar Overzicht